Newfoundland

Jaktreiser for jegere, av jegere

Jaktområdet på Newfoundland er på 2 millioner mål, og ligger helt vest og litt syd for byen Corner Brook. Vi har også her vår, høst og høstjakt på mange arter. Og tettheten av svartbjørn er enorm. Skulle vi hatt tilsvarende tetthet av bjørn i Norge – ville vi hatt ca 40.000 bjørn i våre skoger. Jaktformen i Canada varierer fra lokkejakt til “walk & stalk” til posteringsjakt. Åtejakt på svart bjørn er ofte brukt på Newfoundland. Det kreves mindre kondisjon her en i feks. British Columbia.

På Newfoundland kan vi tilby:

  • Bjørnejakt, vår og høst.

  • Laksefiske, vår.

  • Jakt etter Moose, høst.

  • Jakt etter Caribo, høst.

  • Kombinasjonsjakter med flere arter nevnt over.

For mer info og priser se vår brosjyre!

Kontakt oss for mer informasjon

2 + 10 =